Lillavilla

Miksi käyttäisin sisustussuunnittelijaa?

Sisustussuunnittelija auttaa sisustusprojektin kaikilla osa-alueilla ja pitää langat käsissään. Ammattilaisen apu vähentää kalliita virhehankintoja ja luo tyylikkään, toimivan kokonaisuuden. Sisustussuunnittelija auttaa ratkaisemaan tilan toiminnallisuuteen liittyvät haasteet sekä etsii sinulle näköisesi, laadukkaat tuote- ja materiaalivaihtoehdot yhdessä sovittujen suuntaviivojen mukaisesti, lukuisien eri laatutoimittajien tuotteiden joukosta.

Mikä ero on sisustussuunnittelijan ja rautakaupan sisustusmyyjän tarjoamalla palvelulla?

Rautakaupan fokus on heidän tarjoamissaan sisustuspalveluissa kohteen pintamateriaaleissa, sekä muiden myymälän valikoimiin kuuluvien tuotteiden myynnissä. On selvää, että palvelu on myös vahvasti aikarajoitteinen. Sisustusmyyjä tekee suunnittelutyönsä myymälässä, muun työn ohessa.

Sisustussuunnittelijan työssä suunnittelu ja asiakas ovat keskiössä tuotemyynnin sijaan. Työ pitää sisällään sekä itse suunnittelun että tarvittavat kohde- ja myymäläkäynnit. Työlle ominaista on pitkäjänteisyys, joustavuus ja yksilöllisyys. Suunnittelutyö koostuu useista eri osa-alueista (materiaalit, värit, kalusteet, tekstiilit, valaistus ja tilasuunnittelu).

Onko sisustussuunnittelu kallista?

Projektin laajuus arvioidaan aina tarjousvaiheessa, jolloin annan asiakkaalle arvion käytettävistä tunneista. Hinnoittelu sovitaan joko tuntiperustaiseksi tai kokonaistarjoukseksi.

Uudisrakennusprojektissa sisustussuunnittelun kustannusvaikutus on pieni osanen suuressa kokonaisuudessa. Ammattisuunnittelu maksaa hintansa takaisin säästettynä aikana ja hallittuna kokonaisuutena.

Remonttikohteessa muutamillakin suunnittelutunneilla voi olla ratkaiseva merkitys. Suunnittelija saattaa löytää niin sanotun punaisen langan hyvinkin nopeasti, jolloin kulu suunnittelusta jää pieneksi. Suunnittelun voi myös halutessaan aloittaa sisustuskonsultaationa ja laajentaa pakettia tarvittaessa.

Hyvä sisustussuunnittelu säästää asiakkaan aikaa ja hermoja, kysy siis rohkeasti tarjous! Arviokäynti Joensuun alueella (20 km säteellä keskustasta) on ilmainen, eikä sido mihinkään.

Entä kuka kumma on sisustussuunnittelija?

Sisustustussuunnittelijan nimike ei ole suojattu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lyhyenkin kurssin käynyt voi titteliä käyttää. Sisustussuunnittelijoiden kattojärjestö SI toivoo, että nimikettä käyttäisivät vain alan ammattikorkeakoulututkinnon (AMK, muotoilija) suorittaneet tai vaihtoehtoisesti alalla ansioituneet, kokeneet suunnittelijat.

Muita alalla käytettäviä nimikkeitä ovat sisustusarkkitehti (TaK/TaM), sisustusarkkitehti AMK (ammattinimikettä sisustusarkkitehti voivat valmistumisensa jälkeen käyttää ne muotoilijat, jotka hyväksytään Sisustusarkkitehdit SIO:n jäseniksi), sisustaja, sisustusmyyjä ja sisustusartesaani.

Sisustussuunnittelma